„Tekst Orbitowskiego świetny – jak i cała jego twórczość.”