„Jeden z najlepszych odcinków w historii »Przewodnika«. Skromne, zabawne i absurdalne, jak polska rzeczywistość.”