„Naturalność aktorów i wysoki poziom abstrakcji budzi szacunek.”