„Kondensacja beki osiągnęła maksimum tego wieczoru.”