Improwizuje ilustruje musycznie w Klancyk, Kompozytor muzyki: „Przewodnik fabularny ponspędzaniu wolnego czasu”. Ulubiony komik: Eric Idle.