Absolwent krakowskiej PWST (dziś AST). Gra w spektaklu „Saturn i Mel”. Bardzo lubi Luisa de Funès’a.